Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Invat sa citesc - Nivelul 2 - Zootropolis
Invat sa citesc - Nivelul 2 - Zootropolis
Invat sa citesc - Nivelul 2 - Zootropolis
Ebook44 pages32 minutes

Invat sa citesc - Nivelul 2 - Zootropolis

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Prima mea lectură este o colecție special creată pentru a-i ghida pas cu pas pe preșcolari și pe școlari în aventura cititului. Formatul accesibil, textele ilustrate și adaptate la nivelul de înțelegere al vârstei, succesul de care se bucură aceste cărți în lumea întreagă și premiile primite îi motivează pe copii să-și cultive interesul pentru lectură.
Nivelul 1 – 5-6 ani • Nivelul 2 – 6-7 ani • Nivelul 3 – 6-7 ani
Nivelul 4 – 7-8 ani • Nivelul 5 – 8-9 ani • Nivelul 6 – 8-9 ani

LanguageRomână
Release dateMar 15, 2016
ISBN9786069688823
Invat sa citesc - Nivelul 2 - Zootropolis

Read more from Disney

Related to Invat sa citesc - Nivelul 2 - Zootropolis

Related ebooks