Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rățușca cea urâtă
Rățușca cea urâtă
Rățușca cea urâtă
Ebook39 pages1 hour

Rățușca cea urâtă

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ai niște copii tare drăgălași, zise raţa cea bătrână cu pieliţă roșie la picior. Toţi sunt frumușei, în afară de cel cenușiu, care nu-i de soi. Dacă s-ar putea, ar trebui făcut din nou.“
O minunată ediție a celebrei povești scrise de Hans Christian Andersen, ilustrată artistic de ilustratorul belarus contemporan Anton Lomaev.
ANTON LOMAEV a urmat cursurile Academiei Naționale de Artă din Sankt Petersburg și este membru al prestigioasei Uniuni a Artiștilor Ruși. La mijlocul anilor '90 a devenit ilustrator de carte și, de atunci, a ilustrat mai multe basme clasice. A câștigat numeroase premii în Rusia și Ucraina, iar în 2018 a primit Diploma de Onoare din partea IBBY (International Board on Books for Young People).

LanguageRomână
Release dateMay 20, 2020
ISBN9786063358234
Rățușca cea urâtă

Related to Rățușca cea urâtă

Related ebooks

Children's Animals For You