Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Invat sa citesc. Nivelul 1. BAMBI
Invat sa citesc. Nivelul 1. BAMBI
Invat sa citesc. Nivelul 1. BAMBI
Ebook49 pages9 minutes

Invat sa citesc. Nivelul 1. BAMBI

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Învăţ să citesc este o colecţie special creată pentru a-i ajuta pe cei mai mici cititori să pornească în aventura lecturii.
Nivelul 1 – format accesibil, 48 de pagini, una sau două poveşti bogat ilustrate, propoziţii scurte şi clare, cuvinte din vocabularul de bază, structuri gramaticale simple, accesibile copiilor de vârstă preșcolară.

LanguageRomână
Release dateApr 8, 2015
ISBN9786063355554
Invat sa citesc. Nivelul 1. BAMBI

Read more from Disney

Related to Invat sa citesc. Nivelul 1. BAMBI

Related ebooks