Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prințul fericit și alte povestiri
Prințul fericit și alte povestiri
Prințul fericit și alte povestiri
Ebook99 pages2 hours

Prințul fericit și alte povestiri

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

O statuie aurită care plânge cu lacrimi calde, un tânăr în căutarea unui trandafir roșu pentru a-și cuceri iubita, o fantomă care se străduiește să capteze atenția noilor locatari ai unui castel… Cinci povestiri pline de fantezie, despre care Oscar Wilde însuși spunea că au fost scrise „deopotrivă pentru copii și pentru cei care, asemenea copiilor, și-au păstrat bucuria de a mai fi surprinși“.

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786067417029
Prințul fericit și alte povestiri
Read preview

Related to Prințul fericit și alte povestiri

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You