Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Învăț să citesc. Nivelul 1. MICKEY ȘI PILOȚII DE CURSE. Cursa Rigatoni
Învăț să citesc. Nivelul 1. MICKEY ȘI PILOȚII DE CURSE. Cursa Rigatoni
Învăț să citesc. Nivelul 1. MICKEY ȘI PILOȚII DE CURSE. Cursa Rigatoni
Ebook32 pages2 minutes

Învăț să citesc. Nivelul 1. MICKEY ȘI PILOȚII DE CURSE. Cursa Rigatoni

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Învăţ să citesc este o colecţie special creată pentru a-i ajuta pe cei mai mici cititori să pornească în aventura lecturii. Formatul accesibil, poveştile bogat ilustrate şi textul adaptat la nivelul de înţelegere al copiilor de vârstă preşcolară contribuie la captarea atenţiei şi a interesului cititorilor începători şi îi motivează totodată să păşească încrezători în lumea magică a poveştilor.

LanguageRomână
Release dateMay 23, 2017
ISBN9786063355608
Învăț să citesc. Nivelul 1. MICKEY ȘI PILOȚII DE CURSE. Cursa Rigatoni

Read more from Disney

Related to Învăț să citesc. Nivelul 1. MICKEY ȘI PILOȚII DE CURSE. Cursa Rigatoni

Related ebooks