Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Micul print
Micul print
Micul print
Ebook109 pages1 hour

Micul print

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Alegorie morală și autobiografie spirituală, Micul prinț, cea mai tradusă carte din literatura franceză, înfățișează cu un farmec nepieritor povestea unui băiețel care își abandonează micuța planetă pentru a călători prin univers. Odiseea sa, în care descoperă ciudățeniile adulților printr-o serie de întâlniri extraordinare, culminează cu aventurile pe planeta Pământ.

LanguageRomână
Release dateJun 24, 2015
ISBN9786067419368
Micul print

Related to Micul print

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You