Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prima mea lectura. Hansel si Gretel
Prima mea lectura. Hansel si Gretel
Prima mea lectura. Hansel si Gretel
Ebook29 pages31 minutes

Prima mea lectura. Hansel si Gretel

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

DESCOPERĂ PICTOGRAMELE ȘI ÎNCEPE SĂ CITEȘTI CU AJUTOR! Ascultă povestea pe care părintele tău o citește cu voce tare și participă la lectură rostind cuvintele reprezentate prin imagini. În felul acesta vei urmări mai ușor firul poveștii, iar lectura va deveni una dintre activitățile tale preferate
Această serie cu pictograme:
• încurajează și dezvoltă abilitățile de citire.
• este perfectă pentru momentele împreună cu cel mic.
• este ideală ca poveste de seară, dar și pentru orice moment al zilei.

LanguageRomână
Release dateFeb 20, 2020
ISBN9786063353161
Prima mea lectura. Hansel si Gretel
Read preview

Read more from Kate Davies

Related to Prima mea lectura. Hansel si Gretel

Related ebooks

Books Recommended For You