Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lui Martin I Se Mișcă Un Dinte
Lui Martin I Se Mișcă Un Dinte
Lui Martin I Se Mișcă Un Dinte
Ebook38 pages9 minutes

Lui Martin I Se Mișcă Un Dinte

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Martin și prietenii săi iau prânzul împreună, când, deodată... ursul simte ceva care i se mișcă în gură. Vai! Oare ce poate fi? În această poveste drăgălașă, prietenii încearcă să-l convingă pe Martin că pierderea unui dinte de lapte este un lucru perfect natural și foarte bun.

LanguageRomână
Release dateJan 23, 2020
ISBN9786063356025
Lui Martin I Se Mișcă Un Dinte
Read preview

Read more from Karma Wilson

Related to Lui Martin I Se Mișcă Un Dinte

Related ebooks

Children's Animals For You