Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Ebook296 pages6 hours

Robinson Crusoe

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

„Biblioteca pentru toți copiii“ cuprinde cele mai prețuite opere ale scriitorilor clasici ai literaturii române și universale. Cărțile de neuitat ale copilăriei sunt disponibile astăzi si in format e-book.

Capodoperă a literaturii pentru copii și adolescenți, Robinson Crusoe rămâne și astăzi o carte fundamentală a primelor lecturi. Creată în 1719, ea a legănat copilăria multor generații, fiind răspândită pe toate meridianele lumii. Jean-Jaques Rousseau considera romanul un «excelent tratat de educație», iar André Malraux îl așază pe înălțimile atinse de Cervantes și de Dostoievski. Mereu vie, cartea lui Daniel Defoe ne învață să fim înțelepți și curajoși, să sperăm și să învingem.“

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066861274
Robinson Crusoe
Author

Daniel Defoe

Daniel Defoe was born at the beginning of a period of history known as the English Restoration, so-named because it was when King Charles II restored the monarchy to England following the English Civil War and the brief dictatorship of Oliver Cromwell. Defoe’s contemporaries included Isaac Newton and Samuel Pepys.

Related to Robinson Crusoe

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You