Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Corigent La Limba Romana
Corigent La Limba Romana
Corigent La Limba Romana
Ebook212 pages4 hours

Corigent La Limba Romana

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

„Iată ce înseamnă să rămâi corigent la limba română și să fii nevoit să stai toată vara la Pitești, în loc să te duci la vie, la Slatina… Iată ce înseamnă să fii prieten bun cu premiantul întâi din clasă și, în loc să l duci cu tine în Strada Libertății, la madam Gutuie, să poftești pe băiatul cizmarului de pe Scoroboaia, fără să prevezi consecințele, în casa prefectului care are două fete mari, dintre care una de măritat.“

LanguageRomână
Release dateDec 6, 2016
ISBN9786063350870
Corigent La Limba Romana
Read preview

Related to Corigent La Limba Romana

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You