Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cuore. Inimă de copil
Cuore. Inimă de copil
Cuore. Inimă de copil
Ebook365 pages7 hours

Cuore. Inimă de copil

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Biblioteca pentru toți copiii“ cuprinde cele mai prețuite opere ale scriitorilor clasici ai literaturii române și universale. Cărțile de neuitat ale copilăriei sunt disponibile astăzi si in format e-book.

„Această carte s-ar putea intitula: Istoria unui an de școală, scrisă de un elev din clasa a III-a. Când spunem că e scrisă de un elev, nu voim să zicem că el a scris-o întocmai, ci a însemnat zi de zi într-un caiet tot ce a văzut, a simțit, a cugetat; la sfârșitul anului, tatăl său a scris aceste pagini după notele lui, silindu-se a nu schimba nimic din gânduri și a păstra, pe cât se poate, cuvintele fiului său.“

LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066868013
Cuore. Inimă de copil
Read preview

Related to Cuore. Inimă de copil

Related ebooks

Books Recommended For You