Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Oliver Twist
Oliver Twist
Oliver Twist
Ebook140 pages2 hours

Oliver Twist

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În colecția Lecturi școlare se regăsesc cele mai importante opere din literatura
română și universală, selectate în conformitate cu cerințele programei școlare de limba și
literatura română. Astfel, elevii vor avea la îndemână, în formă integrală, creațiile cele
mai cunoscute și mai îndrăgite ale scriitorilor clasici și moderni, însoțite de o scurtă
prezentare a vieții și a operei autorului. Cărţile de neuitat ale copilăriei, capodoperele
literaturii din toate timpurile reprezintă repere obligatorii în formarea gustului pentru lectură
și în educația cititorilor mai mici și mai mari.

LanguageRomână
Release dateMay 4, 2020
ISBN9786063358166
Oliver Twist
Read preview

Related to Oliver Twist

Related ebooks

Books Recommended For You