Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arta de a (nu) pierde timpul
Arta de a (nu) pierde timpul
Arta de a (nu) pierde timpul
Ebook369 pages7 hours

Arta de a (nu) pierde timpul

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce înseamnă procrastinare? Amânarea în mod nejustificabil a începerii unei acțiuni, în special din cauza neglijenței sau a lenei. Cu alte cuvinte, a procrastina înseamnă a tergiversa, a tărăgăna lucrurile, a ne gasi o mie de pretexte să nu ne apucăm de ceva sau să nu terminăm, a amâna totul până în ultima clipă. Vă sună cunoscut? Cu toții facem asta, într-o măsura mai mică sau mai mare, indiferent de profesie sau sex. O facem pentru că nu știm ce vrem, pentru că nu ne place, pentru că ne este lene sau, pur și simplu, pentru că nu avem chef. Iar când în jurul nostru tentațiile se înmulțesc – emisiuni interesante la televizor, prieteni noi pe Facebook, mii de site-uri web fascinante, jocuri video care dau dependență – ne este greu să renunțăm la procrastinare. La fel de banală ca gravitația, ea ne trage în jos cu aceeași putere și ne însotește pretutindeni, îngreunându-ne viața.
LanguageRomână
Release dateJun 14, 2016
ISBN9786066009218
Arta de a (nu) pierde timpul
Read preview

Related to Arta de a (nu) pierde timpul

Related ebooks

Personal Growth For You