Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gândește și vei fi bogat
Gândește și vei fi bogat
Gândește și vei fi bogat
Ebook337 pages6 hours

Gândește și vei fi bogat

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

La finalul celui de-al Doilea Război Mondial, după înfrângerea Germaniei
naziste, Marianne von Lingenfels se întoarce la castelul cândva impunător al
familiei soțului ei, ajuns aproape o ruină. Văduvă a unui luptător din mișcarea
de rezistență, ucis după atentatul eșuat împotriva lui Hitler, din 20 iulie
1944, Marianne este hotărâtă să respecte promisiunea făcută curajoșilor
complotiști, aceea de a le găsi și proteja soțiile, văduve ale altor luptători.
Primul salvat este Martin, fiul în vârstă de șase ani al celui mai bun prieten
din copilărie al lui Marianne. De la centrul de reeducare nazist, cei
doi pleacă într-o călătorie prin țara devastată de război spre Berlin, unde
o regăsesc pe mama lui Martin, frumoasa și naiva Benita, căzută în mâinile
soldaților sovietici. Apoi o identifică pe Ania, văduva altui complotist,
care își ducea zilele împreună cu cei doi băieți ai ei într-un lagăr unde se
adăposteau milioane de refugiați dezrădăcinați.
Hotărâtă să încropească o familie din rămășițele mișcării de rezistență
a soțului ei, Marianne descoperă curând că viziunea ei în alb și negru asupra
lumii, ghidată de înaltele principii morale ale unor privilegii pierdute,
este subminată de complexitatea vieții, de secrete și pasiuni întunecate care
amenință să le despartă pe cele trei femei.
Prin combinația de introspecție socială și atmosferă de epocă, Văduvele
de la castel reprezintă un portret dramatic și, în același timp, nuanțat al
războiului și al consecințelor acestuia, explorând tema supraviețuirii,
a iubirii și, în final, a iertării care urmează după o viață plină de dificultăți.

LanguageRomână
Release dateJan 11, 1900
ISBN9786063361593
Gândește și vei fi bogat
Read preview

Read more from Napoleon Hill

Related to Gândește și vei fi bogat

Related ebooks

Personal Growth For You