Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cunoasterea Omului
Cunoasterea Omului
Cunoasterea Omului
Ebook319 pages5 hours

Cunoasterea Omului

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Publicată inițial în 1927, Cunoașterea omului este la fel de relevantă astăzi ca și atunci, un ghid esențial pentru aceia dintre noi care doresc să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și rolul lor în societate. Prin expunerea detaliată, exemplificată prin studii de caz, a unora dintre conceptele sale cheie – complexul de inferioritate și cel de superioritate, compensarea și supracompensarea, sentimentul de comuniune socială, analiza amintirilor și a viselor, constelația familială, locul ocupat de individ în cadrul sistemului familial sau omul ca ființă socială –, autorul demonstrează în ce mod perturbă comportamentele disfuncționale ale unei persoane armonia întregii colectivități și ne îndrumă către o analiză și cunoaștere de sine menite să ne ajute să identificăm și să corectăm propriile zone de vulnerabilitate, contribuind, astfel, la binele comunității, dar și la propriul echilibru emoțional.
O introducere excelentă în principalele teme ale psihologiei individuale ale lui Adler, atât pentru profesioniștii din domeniu, cât și pentru studenții la psihologie și pentru publicul larg.

LanguageRomână
Release dateMay 29, 2019
ISBN9786063357077
Cunoasterea Omului
Read preview

Related to Cunoasterea Omului

Related ebooks

Books Recommended For You