Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De Ce E Important Un Scop în viață
De Ce E Important Un Scop în viață
De Ce E Important Un Scop în viață
Ebook250 pages4 hours

De Ce E Important Un Scop în viață

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Găseşte-ţi scopul pentru a-ţi îmbunătăţi sănătatea, fericirea şi calitatea vieţii
Imaginează-ţi că ar exista un medicament care s-a demonstrat că îţi poate prelungi viaţa cu câţiva ani, diminuează riscul de Alzheimer, te ajută să dormi mai bine noaptea şi îţi repară ADN -ul. Compania farmaceutică producătoare ar ajunge să valoreze miliarde. Inventatorii ar câştiga Premiul Nobel şi ar exista institute care le-ar purta numele. Dar nu este vorba de un medicament. Este scopul. Şi este gratis. Victor Strecher, cercetător premiat în domeniul ştiinţelor comportamentale, a întreprins un studiu complet, de la filosofia antică la ştiinţa revoluţionară, pentru a stabili cu precizie potenţialul şi impactul scopului în viaţa noastră. Ce este scopul? Cum îl putem descoperi? Ce spun ultimele cercetări despre importanţa modului în care ne influenţează acesta viaţa? Cartea conţine un program pe etape pentru îmbunătăţirea energiei, voinţei, sănătăţii şi fericirii pe termen lung. Lectură obligatorie pentru cei interesaţi de dezvoltarea personală şi leadership, va schimba fundamental felul în care fiecare dintre noi înţelege ce înseamnă să duci o viaţă bună.
Testul pietrei funerare
Sfaturi simple pentru a-ţi îmbunătăţi somnul
Fără satisfacţie nu există câştig
Victor J. Strecher este profesor şi director de inovaţie şi antreprenoriat social la Şcoala de Sănătate Publică a Universităţii din Michigan. A publicat peste 100 de articole în reviste ştiinţifice precum Journal of the American Medical Association, American Journal of Preventive Medicine şi Nature Neuroscience şi a editat în colaborare volumul Oncology (2006).

LanguageRomână
Release dateJun 5, 2018
ISBN9786063358050
De Ce E Important Un Scop în viață
Read preview

Related to De Ce E Important Un Scop în viață

Related ebooks

Self-Management For You

View More