Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum să devii maestru în arta meditației
Cum să devii maestru în arta meditației
Cum să devii maestru în arta meditației
Ebook172 pages2 hours

Cum să devii maestru în arta meditației

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ești în cautarea unui sine mai calm, mai fericit, mai sanatos?
Cum ratele depresiei și ale anxietații continua sa creasca, meditația și meditația mindfulness, în particular, devin mai populare decât oricând. Aceasta introducere practica și accesibila își arata cum poți stapâni tehnica de reducere a stresului și a anxietății, cum poți încuraja relaxarea mentală și fizica profunda, cum poți stimula creativitatea și cum poți elibera adevaratul sine spiritual și emoțional.
Maestrul meditației David Fontana prezinta peste 20 de meditații practice, sub forma unor afirmații, a unor exerciții și vizualizari, conducându-ne pas cu pas, cu siguranță unui expert, catre bunastarea mentală și fizica. Inspirându-se din marile tradiții meditative ale omenirii – mai ales din zen și din budismul tibetan – acest ghid esențial prezinta un program eclectic și practic spre împlinirea de sine.

LanguageRomână
Release dateMar 1, 2018
ISBN9786063361333
Cum să devii maestru în arta meditației

Related to Cum să devii maestru în arta meditației

Related ebooks

Self-Improvement For You