Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Când totul se prăbușește în jurul tău
Când totul se prăbușește în jurul tău
Când totul se prăbușește în jurul tău
Ebook211 pages3 hours

Când totul se prăbușește în jurul tău

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cum putem trăi când totul pare să se prăbușească în jurul nostru – când suntem permanent copleșiți de frică, de anxietate și durere? Răspunsul, sugerează Pema Chödrön, ar putea fi exact opusul a ceea ce am fi tentați să credem. Îndreptându-ne către situațiile dureroase și înțelegându-le în profunzime, arată ea, ne putem deschide inima așa cum nu ne-am imaginat niciodată că o putem face. Inspirată din înțelepciunea budistă tra- dițională, cartea ne oferă instrumente care ne schimbă viața, transformând suferința și tiparele negative într-o stare de destindere firească și într-o bucurie fără limite.

LanguageRomână
Release dateDec 19, 2017
ISBN9786063361326
Când totul se prăbușește în jurul tău
Read preview

Related to Când totul se prăbușește în jurul tău

Related ebooks

Self-Improvement For You