Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Despre claritate
Despre claritate
Despre claritate
Ebook199 pages3 hours

Despre claritate

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

CONCENTREAZĂ-TE. REZOLVĂ. PREGĂTEȘTE-TE DE SUCCES.
Imaginează-ți ce ai putea realiza dacă ai gândi clar.
Specialistul și autorul de bestselleruri Jamie Smart îți va arăta cum să-ți limpezești mintea automat. Folosește-i metoda acum, iar performanțele tale vor exploda, nivelul de stres se va reduce accelerat, iar starea ta de spirit va fi mult mai bună.
• Gândește clar
• Elimină stresul
• Performează optim
• Îndeplinește-ți scopurile
• Bucură-te de relații mai bune
Începe să te bucuri de beneficiile unei gândiri mai clare și trăiește viața pe care o iubești.

LanguageRomână
Release dateAug 16, 2018
ISBN9786063361432
Despre claritate
Read preview

Related to Despre claritate

Related ebooks

Meditation and Stress Management For You