Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mintea ascutita
Mintea ascutita
Mintea ascutita
Ebook468 pages11 hours

Mintea ascutita

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Oprește-te o clipă. Ești aici în acest moment?
Ești concentrat pe cuvintele din fața ta? Sau mintea îți rătăcește aiurea, în trecut sau în viitor, la ceva care te preocupă, la ce ai de făcut sau la telefon?
Vestea bună e că nu nimic în neregulă cu tine – creierul tău nu este defect. Creierul uman a fost construit pentru a fi ușor de distras.
Vestea și mai bună este că îți poți antrena creierul astfel încât să acorzi atenție într-un mod mai eficient.
Dr. Amishi Jha, renumită expertă în neuroștiințe, și-a dedicat viața profesională încercării de a înțelege știința atenției la toate nivelurile – de la studii de imagistică cerebrală în laborator, la testarea pe teren a soldaților, pompierilor și sportivilor. Și-a asumat misiunea de a determina științific cum putem dirija întreaga putere a atenției noastre pentru a face față mai bine tuturor solicitărilor vieții. În Mintea ascuțită, dr. Jha ne ghidează prin cercetări fascinante, demontând supozițiile comune privitoare la concentrare și atenție, și oferă exerciții de 12 minute pe zi, remarcabil de flexibile și ușor de adaptat, pentru a limpezi mintea încețoșată și întări concentrarea, astfel încât să ne bucurăm cât mai mult de viață.
LanguageRomână
Release dateOct 3, 2022
ISBN9786067893625
Mintea ascutita

Related to Mintea ascutita

Related ebooks

Science & Mathematics For You