Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Astrofizica pentru cei grabiti
Astrofizica pentru cei grabiti
Astrofizica pentru cei grabiti
Ebook179 pages4 hours

Astrofizica pentru cei grabiti

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Bestseller New York Times
Poate încăpea esenţa Universului într-o carte?

Care este natura spațiului și timpului? Cum ne „potrivim" în Univers? El cum se adaptează la noi? Tyson aduce Universul pe pământ într-un mod clar și succint, prin prezentări strălucite, în capitole care pot fi citite oriunde și oricând de către contemporanii noștri mereu grăbiţi.
Astrofizica pentru cei grăbiţi vă va edifica, abordând tematici cosmice: de la Big Bang la găuri negre, de la quarks la mecanica cuantică, de la căutarea planetelor pe cerul înstelat la căutarea formelor de viaţă din Univers.

„Tyson ne explică magistral știinţa... tot ce spune poate inspira orice lider, profesor, cercetător sau pasionat de domeniu." – Forbes

„Tyson este un maestru al rezumării și al simplificării… ia idei complexe, minunate, le demontează până la miez, apoi le umple cu alegorii colorate și glume isteţe, făcându-le accesibile pentru laici." - Salon

Neil deGrasse Tyson este un astrofizician american, cercetător asociat în cadrul Departamentului de astrofizică al Muzeului American de Istorie Naturală și directorul Planetariului Hayden. De asemenea, este gazda emisiunii TV StarTalk și autorul a numeroase lucrări de specialitate, printre care Space Chronicles, Origins și The Pluto Files. Locuiește în New York City.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 15, 2022
ISBN9786064004185
Astrofizica pentru cei grabiti
Read preview

Read more from Neil De Grasse Tyson

Related to Astrofizica pentru cei grabiti

Related ebooks

Science & Mathematics For You