Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fascinația marilor mistere: Reflecții și fantezii
Fascinația marilor mistere: Reflecții și fantezii
Fascinația marilor mistere: Reflecții și fantezii
Ebook291 pages4 hours

Fascinația marilor mistere: Reflecții și fantezii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În această lucrare am sintetizat o parte dintre ideile prezentate în mai multe cărţi apărute fie la editura Printech, fie la alte platforme editoriale (Lulu, Kobo, Smashwords, Amazon, Createspace).
Ideile expuse, (şi care sunt prezentate destul de succint, în cuprinsul lucrării), se referă la anumite mistere deosebite care dau mult de gândit celor ce vor să se aplece asupra lor...
În acest volum m-am oprit asupra următoarelor mistere captivante: misterul Universului, misterul civilizaţiilor extraterestre şi misterul omenirii, care însă implică alte două mistere deosebite: misterul Timpului şi misterul vieţii.
Mai înainte de a expune câteva aspecte referitoare la aceste mistere, am considerat necesar să prezint unele consideraţii referitoare la raporturile dintre mister, ipoteză şi cercetare...
Ce se poate mai spune în definitiv ?
Doar atât: cunoaşterea este iluzorie, este schimbătoare... Oamenii trăiesc şi mor, au impresia că ştiu câte ceva despre această existenţă şi se îmbată cu această iluzie... Numai că, după ei vin alţii şi alţii care vor şti altceva despre existenţă şi care vor crede că ceea ce ştiu ei este cert, că reprezintă adevărul... Tot adevărul... Şi tot aşa, şi tot aşa, până când nu va mai fi nimeni care să cunoască această existenţă bizară... Sau, dimpotrivă, poate că... iluzia cunoaşterii va continua la nesfârşit...
În ultimă instanţă, cred că această realitate este amăgitoare...
Dar, poate că mă înşel... Cine ştie ?...

LanguageRomână
Release dateSep 25, 2020
ISBN9781005140458
Fascinația marilor mistere: Reflecții și fantezii
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Fascinația marilor mistere

Related ebooks