Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Teorema umbrelei
Teorema umbrelei
Teorema umbrelei
Ebook345 pages5 hours

Teorema umbrelei

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Știați că 34 aprilie este o dată foarte utilă? Că unele fluvii curg de jos în sus? Că Luna se învârte în linie dreaptă? Că această carte are o copertă care ar putea fi roșie? Și că în timp ce citiți aceste rânduri vă deplasați cu o viteză de 300 000 de kilometri pe secundă?
Aceste afirmații ar putea să pară absurde și totuși sunt adevărate! Percepția noastră asupra lumii este uneori înșelătoare. În domeniul științific, realitatea ne dă peste cap ideile preconcepute și nu încetează să ne pună sub semnul întrebării cele mai intime convingeri.
Iar matematica oferă un instrument puternic pentru a înțelege mecanismele universului. Este exact ce arată Mickaël Launay, într-o călătorie captivantă care începe pe culoarele supermarketurilor și se încheie în adâncurile amețitoare ale găurilor negre.
A, și mai rămâne o ultimă întrebare: ce legătură au toate astea cu o umbrelă?

„Știința ne dă peste cap prejudecățile despre viața de zi cu zi, despre lume și chiar despre univers, iar totul ni se prezintă într-o lumină nouă, ludică și incitantă. Un adevărat
regal." - Le Point Horssérie
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateDec 19, 2022
ISBN9786064016607
Teorema umbrelei

Related to Teorema umbrelei

Related ebooks

Science & Mathematics For You