Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

CREIERUL NOSTRU MUZICAL. De ce suntem fascinati de armoniile sonore
CREIERUL NOSTRU MUZICAL. De ce suntem fascinati de armoniile sonore
CREIERUL NOSTRU MUZICAL. De ce suntem fascinati de armoniile sonore
Ebook499 pages11 hours

CREIERUL NOSTRU MUZICAL. De ce suntem fascinati de armoniile sonore

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Fie că asculți Bach, The Beatles sau Eminem, muzica joacă un rol esențial în viața ta – chiar dacă nu ți-ai dat seama niciodată de asta. Cum se face că muzica îți evocă emoții atât de puternice? Răspunsul începe să devină mai clar mulțumită progreselor din cadrul neuroștiințelor și al psihologiei evoluționiste. Creierul nostru muzical oferă cititorului nespecialist o viziune de ansamblu asupra studiilor din domeniu, răspunzând totodată unor întrebări foarte diverse: sunt preferințele noastre muzicale dobândite în perioada intrauterină? Există o limită de vârstă dincolo de care nu-ți mai poți schimba gusturile în materie de muzică? Diferă plăcerea ascultării unei melodii de celelalte plăceri?
LanguageRomână
Release dateMar 16, 2022
ISBN9786063389085
CREIERUL NOSTRU MUZICAL. De ce suntem fascinati de armoniile sonore

Related to CREIERUL NOSTRU MUZICAL. De ce suntem fascinati de armoniile sonore

Related ebooks

Science & Mathematics For You