Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De ce iubim: Noua știință din spatele celor mai strânse relații dintre noi
De ce iubim: Noua știință din spatele celor mai strânse relații dintre noi
De ce iubim: Noua știință din spatele celor mai strânse relații dintre noi
Ebook350 pages12 hours

De ce iubim: Noua știință din spatele celor mai strânse relații dintre noi

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O incitantă explorare antropologică a științei dragostei

Ce ne pot spune științele sociale și umaniste despre experiența umană cel mai greu de cuantificat — dragostea? Anna Machin caută cel mai cuprinzător răspuns cu putință, care consideră prietenia și familia pe picior de egalitate cu dragostea romantică, dar și cu poliamoria, familia aleasă, dragostea queer și chiar iubirea pentru animalele de companie, celebrități sau zeități.
Ea studiază în detaliu aceste relații intime, pornind de la nivelul biologiei, chimiei și neuroștiinței și ajungând până la psihologie, sociologie și evoluție, într-o lucrare antrenantă, accesibilă și fermecătoare.
Autoarea nu se ferește să analizeze și consecințele mai întunecate ale dragostei — caracterul ei generator de dependență, care ne poate duce spre manipulare, coerciție sau chiar violență. În final, cartea reprezintă un argument în favoarea dragostei, iar Anna Machin urmărește să ne dezvolte înțelegerea și să ne reînnoiască admirația în fața complexităților și complicațiilor inimii omenești.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateOct 25, 2022
ISBN9786064016713
De ce iubim: Noua știință din spatele celor mai strânse relații dintre noi
Read preview

Related to De ce iubim

Related ebooks

Books Recommended For You