Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Teza de doctorat? Cam asa...
Teza de doctorat? Cam asa...
Teza de doctorat? Cam asa...
Ebook104 pages1 hour

Teza de doctorat? Cam asa...

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Un ghid inedit de concepere si redactare a tezei de doctorat. Cartea urmareste toate capitolele tezei de doctorat, obligatorii sau optionale, si le defineste rolul si locul in cadrul tezei precum si elementele care le compun. De asemenea ofera o prelucrare cantitativa, globala si pe capitole, a numarului de pagini, figuri si tabele si prezinta capcanele sau cliseele in care cad doctoranzii.

LanguageRomână
Release dateFeb 19, 2017
ISBN9781370803163
Teza de doctorat? Cam asa...
Read preview

Related to Teza de doctorat? Cam asa...

Related ebooks

Science & Mathematics For You