Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iluzie sau realitate? (Reflecții și fantezii despre misterul vieții și comunicarea temporală)
Iluzie sau realitate? (Reflecții și fantezii despre misterul vieții și comunicarea temporală)
Iluzie sau realitate? (Reflecții și fantezii despre misterul vieții și comunicarea temporală)
Ebook229 pages6 hours

Iluzie sau realitate? (Reflecții și fantezii despre misterul vieții și comunicarea temporală)

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

În această carte am reunit câteva reflecţii despre misterul vieţii şi despre comunicarea temporală... În acest sens, am abordat diverse aspecte, cum ar fi, spre exemplu, cauzele şi modalităţile de apariţie ale biosferelor în galaxii precum şi evoluţia acestora; rolul sau funcţia pe care o au în cadrul galaxiilor; efectele activităţii lor în galaxie); deşi în acest moment, nu există vreo dovadă, iar fantezia este evidentă, totuşi aceasta nu constituie un argument de respingere a unor astfel de idei – pur şi simplu aparatura de observaţie sau de experiment încă nu este realizată. Referitor la comunicarea în timp, succint pot să precizez următoarele. Comunicarea în timp înseamnă un anumit contact, o anumită legătură între două sau mai multe persoane, între două sau mai multe conştiinţe situate în epoci diferite. Precum se ştie, comunicarea în spaţiu se realizează prin limbaj (verbal sau prin scris, prin semnale diverse). Comunicarea în spaţiu se poate realiza şi prin telepatie, după cum au fost de acord diverşi cercetători. Este oare imposibilă o legătură între mai multe persoane situate diferit în timp, spre exemplu, o persoană aflată undeva în antichitate şi alta situată undeva în epoca modernă ? Poate că nu...

LanguageRomână
Release dateMar 31, 2016
ISBN9781310316227
Iluzie sau realitate? (Reflecții și fantezii despre misterul vieții și comunicarea temporală)
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Iluzie sau realitate? (Reflecții și fantezii despre misterul vieții și comunicarea temporală)

Related ebooks