Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Experimente de fizică
Experimente de fizică
Experimente de fizică
Ebook599 pages10 hours

Experimente de fizică

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O trecere în revistă a experimentelor din domeniul fizicii care au marcat evoluția și progresul omenirii, și cunoașterea despre lume și universul în care trăim. În final, o serie de experimente foarte interesante și bune documentate recomandate de NASA pentru elevi.
După o prezentare generală a noțiunii de experiment, fizica experimentală și metode experimentale de cercetare, sunt documentate cele mai faimoase experimente de fizică din întreaga istorie a omenirii, de la măsurarea razei Pământului de către Eratostene la Gravity Probe A și B. O secțiune aparte este dedicată actualelor mari experimente în derulare, inclusiv cele de la CERN pentru particule, și LIGO pentru undele gravitaționale. În final, experimentele propuse de NASA vin cu documentația completă pentru reproducerea lor, în multe cazuri fiind aplicații la scară redusă a unor proiecte deosebit de complexe derulate de agenția americană National Aeronautics and Space Administration.

Experimente
Experimente faimoase
Mari experimente în derulare
Experimente recomandate de NASA pentru elevi

LanguageRomână
Release dateJan 21, 2021
ISBN9786060334279
Experimente de fizică
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Experimente de fizică

Related ebooks