Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Distrugerea Infirmităților Și Bolilor: Rugăciuni Puternice Pentru A Distruge Duhul Handicapurilor Și Al Bolilor
Distrugerea Infirmităților Și Bolilor: Rugăciuni Puternice Pentru A Distruge Duhul Handicapurilor Și Al Bolilor
Distrugerea Infirmităților Și Bolilor: Rugăciuni Puternice Pentru A Distruge Duhul Handicapurilor Și Al Bolilor
Ebook51 pages44 minutes

Distrugerea Infirmităților Și Bolilor: Rugăciuni Puternice Pentru A Distruge Duhul Handicapurilor Și Al Bolilor

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Infirmitatea este o condiție sau o boală care produce slăbiciune și poate duce la moarte. Slăbiciune, boală, infirmitate și durere sunt elemente foarte răspândite pe pământ. De cele mai multe ori, infirmitățile și bolile sunt de natură demonică.
Această carte este o carte de rugăciuni care vizează, în mod special, distrugerea infirmităților și bolilor de rinichi, ficat, cancer, presiune arterială și a altor boli stranii ale organismului și ale sistemului vostru sanguin.
Fiecare subiect din această broșură care vă privește direct, trebuie să-l tratați cu șapte zile de post alternând cu o oră de rugăciune în fiecare zi.
Această broșură poate fi folosită în orice moment al zilei, dar eu recomand cu tărie să vă rugați noaptea, între orele 12 și 3 dimineata, deoarece sunteți acum în mijlocul rugăciunilor și postului.
Prin intermediul acestei cărți,puterea lui Jehovah Rapha vă va vindeca și vă va elibera de robia infirmităților și a bolilor.
Luați-vă propria broșură acum!
Shalom (pace vouă!)!
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJun 2, 2021
ISBN9788835418627
Distrugerea Infirmităților Și Bolilor: Rugăciuni Puternice Pentru A Distruge Duhul Handicapurilor Și Al Bolilor

Related to Distrugerea Infirmităților Și Bolilor

Related ebooks

Christianity For You