Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cei care te părăsesc
Cei care te părăsesc
Cei care te părăsesc
Ebook158 pages2 hours

Cei care te părăsesc

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Oamenii care vă părăsesc vă pot distruge. Nimic nu poate descrie sentimentul de depresie, confuzie și anxietate care coboară atunci când oamenii se îndepărtează de tine. Această carte a fost scrisă pentru a vă ajuta să luptați împotriva distrugerii care este dezlănțuită când oamenii vă părăsesc. Nu vă lăsaţi înșelați! Fiind abandonat sau părăsit nu este unic pentru tine și lucrarea ta. Mulți alții au suferit aceleași lucruri. Satana a fost primul rebel și a inspirat toate rebeliunile de atunci.
Cu această carte în mâna voastră, vă veți ridica și veți lupta cu spiritul de neloialitate eliberat de "cei care vă părăsesc".

LanguageRomână
Release dateJul 20, 2018
ISBN9781641345071
Cei care te părăsesc
Read preview
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Cei care te părăsesc

Related ebooks

Christianity For You