Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum iti sant gandurile, asa iti este si viata
Cum iti sant gandurile, asa iti este si viata
Cum iti sant gandurile, asa iti este si viata
Ebook215 pages4 hours

Cum iti sant gandurile, asa iti este si viata

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Omul lumesc înţelege viaţa în chipul unui raport permanent la lume. Omul duhovnicesc se adânceşte în sineşi, găsind acolo toate resorturile lumii. Cel lumesc caută să descrie şi să înţeleagă ce vede, cel duhovnicesc e orientat spre cele nevăzute. El ştie că sensul vieţii vine din lucrarea lăuntrică a gândurilor. Cartea cuprinde interviuri, convorbiri, sfaturi şi apoftegme ale unuia dintre cei mai de seamă părinţi duhovniceşti, Român de neam, din Serbia veacului XX, adunate din convorbiri avute cu fii duhovniceşti, adresate cu precădere mirenilor, în mijlocul cărora Stareţul Tadei şi-a împlinit misiunea. O parte a acestor materiale circulau în perioada comunistă, printre credincioşii ortodocşi sârbi, sub formă dactilografiată.

LanguageRomână
Release dateMar 18, 2017
ISBN9781370883202
Cum iti sant gandurile, asa iti este si viata
Read preview

Related to Cum iti sant gandurile, asa iti este si viata

Related ebooks

Books Recommended For You