Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cuvântul Împărtășit
Cuvântul Împărtășit
Cuvântul Împărtășit
Ebook185 pages2 hours

Cuvântul Împărtășit

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Cuvântul Împărtășit” este un set de texte al cărui scop este să ne explice problemele vieții. Oferite de Dumnezeu, aceste gânduri scurte vă vor inspira să luați deciziile importante care vă vor duce pe calea cea dreaptă. Vor fi un balsam pentru sufletul neliniștit și obosit.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateSep 7, 2018
ISBN9788873048534
Cuvântul Împărtășit

Read more from Aldivan Teixeira Torres

Related to Cuvântul Împărtășit

Related ebooks

Meditation and Stress Management For You