Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arta De A Păstori
Arta De A Păstori
Arta De A Păstori
Ebook257 pages3 hours

Arta De A Păstori

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dacă sunteți un păstor al turmei lui Dumnezeu, veți fi foarte ajutat de această lucrare bine-gândită. Aceste pagini conțin instrucțiuni detaliate și atent selectate, vitale pentru succesul dvs. Episcopul Dag Heward-Mills se bazează pe experiența sa de peste treizeci de ani ca păstor, pentru a împărtăși cunoștințe practice în activitatea ministerului. Dacă doriți să deveniți păstor al poporului lui Dumnezeu, acesta este ghidul pe care l-ați căutat.

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2018
ISBN9781641345002
Arta De A Păstori
Read preview
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Arta De A Păstori

Related ebooks

Christianity For You