Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arta De A Auzi Vocea Lui Dumnezeu
Arta De A Auzi Vocea Lui Dumnezeu
Arta De A Auzi Vocea Lui Dumnezeu
Ebook179 pages3 hours

Arta De A Auzi Vocea Lui Dumnezeu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Nu există un subiect mai important decât a fi în voia perfectă a lui Dumnezeu. Singurul lucru care va distinge slujitorii Evangheliei este capacitatea lor de a auzi glasul lui Dumnezeu cu precizie. Cât de important este să urmăm Duhul Sfânt în voia perfectă a lui Dumnezeu! Când sunteți în voia perfectă a lui Dumnezeu, veți înflori și veți atinge tot ceea ce doriţi pentru Dumnezeu. Această muncă remarcabilă a lui Dag Heward-Mills va avea un impact deosebit asupra vieții și slujirii voastre.

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2018
ISBN9781641344975
Arta De A Auzi Vocea Lui Dumnezeu
Read preview

Related to Arta De A Auzi Vocea Lui Dumnezeu

Related ebooks

Books Recommended For You