Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum Să Neutralizăm Blestemele
Cum Să Neutralizăm Blestemele
Cum Să Neutralizăm Blestemele
Ebook372 pages5 hours

Cum Să Neutralizăm Blestemele

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cu toții aşteptăm viața glorioasă în care "NU MAI EXISTĂ BLESTEME!" Acest lucru se datorează faptului că în viață ne confruntăm cu nenorociri, hărțuiri periodice, inutilitate, nefericire și frustrare. Un blestem descrie cel mai bine aceste experiențe nefericite cu care pare că ne confruntăm. Putem scăpa? Există o cale de ieșire? Această carte vă va ajuta să înțelegeți blestemele și să știți cum să vă îndreptați spre o binecuvântare.

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2018
ISBN9781641345231
Cum Să Neutralizăm Blestemele
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Cum Să Neutralizăm Blestemele

Related ebooks

Christianity For You