Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Spune-le (120 de motive pentru care trebuie să fii un câștigător de suflete)
Spune-le (120 de motive pentru care trebuie să fii un câștigător de suflete)
Spune-le (120 de motive pentru care trebuie să fii un câștigător de suflete)
Ebook138 pages1 hour

Spune-le (120 de motive pentru care trebuie să fii un câștigător de suflete)

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Adesea suntem bucuroşi când ne gândim la faptul că "mulți sunt chemați". Apoi, prea devreme, devenim entuziasmați atunci când medităm asupra faptului că "... puțini sunt aleși". Puteți fi printre cei mulți care sunt chemați și puținii care sunt aleși dacă faceți această carte o parte a vieții voastre.
În această carte uimitoare scrisă de Dag Heward-Mills, veți afla din Biblie de ce puteți spune cu încredere că sunteți chemați. Veți cunoaște caracteristicile oamenilor chemați și veți fi încurajați să fiți statornici până la sfârșitul cursei creștine.

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2018
Spune-le (120 de motive pentru care trebuie să fii un câștigător de suflete)
Read preview
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Spune-le (120 de motive pentru care trebuie să fii un câștigător de suflete)

Related ebooks

Christianity For You