Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O noapte in pustia Sfantului Munte: Convorbire cu un pustnic despre Rugaciunea lui Iisus
O noapte in pustia Sfantului Munte: Convorbire cu un pustnic despre Rugaciunea lui Iisus
O noapte in pustia Sfantului Munte: Convorbire cu un pustnic despre Rugaciunea lui Iisus
Ebook215 pages4 hours

O noapte in pustia Sfantului Munte: Convorbire cu un pustnic despre Rugaciunea lui Iisus

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

O carte care pune în lumină esenţa vieţii duhovniceşti ortodoxe - Rugăciunea lui Iisus sau „rugăciunea inimii” - şi cum poate fi aceasta pusă în lucrare de către monahi şi mireni, într-o convorbire curgătoare şi directă dintre autor şi un „Gheronda” din Sfântul Munte. Pustnicul athonit prezintă limpede învăţătura Bisericii privind Rugăciunea lui Iisus, prin intermediul experienţei sale vii, o adevărată sinteză a Filocaliei.

LanguageRomână
Release dateMar 29, 2017
ISBN9781370710263
O noapte in pustia Sfantului Munte: Convorbire cu un pustnic despre Rugaciunea lui Iisus
Read preview

Related to O noapte in pustia Sfantului Munte

Related ebooks

Books Recommended For You