Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pierderea, Suferinţa, Sacrificiul şi Moartea
Pierderea, Suferinţa, Sacrificiul şi Moartea
Pierderea, Suferinţa, Sacrificiul şi Moartea
Ebook171 pages2 hours

Pierderea, Suferinţa, Sacrificiul şi Moartea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pastorii sunt supuși presiunii de a încânta și impresiona congregațiile lor cu o veste bună. Această presiune a poporului a provocat o răstălmăcire a cuvintelor lui Hristos până într-atât încât mesajul crucii nu mai este ușor de recunoscut.
Astăzi, ne întoarcem la adevărurile de bază ale creștinismului că trebuie să „pierdem” pentru a-L „câștiga” pe Hristos. Puterea se va întoarce la Biserică în timp ce propovăduim că trebuie să sacrificăm, să suferim și să murim pentru Hristos. Puterea cuvintelor lui Hristos nu poate fi ștearsă de nimeni, oricât de mare ar fi succesul sau puterea lui.

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9781641344876
Pierderea, Suferinţa, Sacrificiul şi Moartea
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Pierderea, Suferinţa, Sacrificiul şi Moartea

Related ebooks

Christianity For You