Creștere spirituală: Seria de viață creștină, #8
Creștere spirituală: Seria de viață creștină, #8
Creștere spirituală: Seria de viață creștină, #8
Ebook138 pages1 hour

Creștere spirituală: Seria de viață creștină, #8

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Creșterea spirituală este schimbarea și creșterea naturii spirituale a ființei noastre. Ea implică transformarea și creșterea spirituală până la maturitate și finalizare.

 

Maturitatea spirituală are două caracteristici cheie: discernământ și autocontrol. Discernământul este necesar pentru autocontrol.

 

Când vom fi maturi din punct de vedere spiritual, nu vom mai fi niște prunci care sunt aruncați încoace și încolo de înșelăciune.

 

Și a dat pe apostoli, pe profeți, pe evangheliști, pe păstori și învățători, ca să echipeze pe sfinți pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la maturitate, la măsura statura plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, azvârliți încoace și încolo de valuri și purtați de orice vânt de învățătură, de orice viclenie omenească, de viclenia unor planuri înșelătoare. (Efeseni 4:11-14).

 

Persoana matură are simțurile antrenate pentru a discerne atât binele, cât și răul.

 

Hrana solidă este pentru cel matur din punct de vedere spiritual, persoana care, prin folosirea constantă, și-a antrenat simțurile pentru a discerne binele de rău. (Evrei 5:14).

 

Așadar, creșterea spirituală implică transformarea la un nou mod de a discerne și maturizarea acestui nou mod.

 

O persoană matură din punct de vedere spiritual are stăpânire de sine.

 

Dacă cineva nu se poticnește în ceea ce spune, este un om matur din punct de vedere spiritual, capabil să-și stăpânească și tot trupul. (Iacov 3:2)

 

Deci, creșterea spirituală implică și transformarea într-un nou mod de a ne controla pe noi înșine și maturizarea acestui nou mod.

 

O persoană matură din punct de vedere spiritual are toate atributele spirituale necesare pentru viață și evlavie. Creșterea spirituală implică adăugarea și maturizarea acestor atribute.

 

Pentru a crește din punct de vedere spiritual trebuie să facem două lucruri. Trebuie să rupem legătura noastră cu fluxul de corupție care susține și întărește natura noastră spirituală coruptă. Trebuie să formăm o legătură continuă și eternă cu fluxul incoruptibilității care va forma, susține și întări o nouă natură spirituală în noi.

 

Creșterea spirituală este foarte importantă. Dumnezeu ne poruncește să fim maturi din punct de vedere spiritual. (Matei 5:48). Creșterea spirituală este necesară pentru a susține conexiunea noastră cu fluxul de incoruptibilitate. Este necesară pentru a ne iubi cu adevărat aproapele. Noi contribuim la viața celor din jurul nostru în funcție de natura și măsura creșterii noastre spirituale. Dacă suntem conectați la fluxul de corupție, atunci corupția va curge prin noi și va aduce corupție celor din jurul nostru. Dacă suntem conectați la fluxul incoruptibilității, atunci incoruptibilitatea va curge prin noi și va aduce incoruptibilitate celor din jurul nostru.

LanguageRomână
PublisherAlton Danks
Release dateAug 28, 2021
ISBN9781948081771
Creștere spirituală: Seria de viață creștină, #8
Read preview
Author

Al Danks

I am the author of the web site perfectingprayer.com. I am also the author of the books The Guiding Into Truth Work of the Holy Spirit, Effective Prayer, Ceased From Sin: Living To Do God's Will, Spiritual Warfare: Sowing, The Truth About Eternal Life, and Go the Way You Should Go.

Read more from Al Danks

Related to Creștere spirituală

Titles in the series (10)

View More

Related ebooks

Christianity For You