Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sota ja rauha 2
Sota ja rauha 2
Sota ja rauha 2
Ebook630 pages6 hours

Sota ja rauha 2

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pierre Besuhovin vaimosta Helenestä kiertää huhuja. Pierreä voimakastahtoisempi Helene on pettänyt miestään Dolohovin kanssa. Surun murtama Pierre haastaa Dolohovin kaksintaisteluun, jolla on kohtalokkaat seuraukset.Samaan aikaan moni tsaarin armeijan upseereista palaa kotiin lomille. Napoleonin valloitusretket Euroopassa jatkuvat, eivätkä sotilaat vielä usko oikeasti joutuvansa rintamalle...Maailmankirjallisuuden klassikko Sota ja rauha kertoo viiden aristokraattisen suvun edesottamuksista Napoleonin hyökätessä Venäjälle vuonna 1812. Bezuhovit, Bolkonskit, Rostovit, Kuraginit ja Drubetskovit joutuvat keskelle omien motiiviensa ristitulta, avioliittojen ongelmia ja sodan kauhuja. Tolstoi kysyy yleismaailmallisia kysymyksiä niin ihmisten mielihaluista, elämän tarkoituksesta kuin hyvästä johtajuudestakin.-
LanguageSuomi
PublisherSAGA Egmont
Release dateOct 15, 2018
ISBN9788726021295
Sota ja rauha 2
Author

Leo Tolstoy

Leo Tolstoy grew up in Russia, raised by a elderly aunt and educated by French tutors while studying at Kazen University before giving up on his education and volunteering for military duty. When writing his greatest works, War and Peace and Anna Karenina, Tolstoy drew upon his diaries for material. At eighty-two, while away from home, he suffered from declining health and died in Astapovo, Riazan in 1910.

Related to Sota ja rauha 2

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks