Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marit Skjölte
Marit Skjölte
Marit Skjölte
Ebook100 pages1 hour

Marit Skjölte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Perhe kiiruhtaa kohti laivaa. He ovat jo nyt myöhässä. Laiva on suuntaamassa kohti Amerikkaa, jonne perhe on lähdössä siirtolaisiksi. Perheen tytär Marit kääntyy kuitenkin viime tingassa toiseen suuntaan ja jättäytyy pois laivasta. Hän on rakastunut, eikä halua jättää Andersia. Mutta onko Anders Maritin suuren päätöksen arvoinen?Kristofer Jansonin "Marit Skjölte" on vahva ja elävä kuvaus katkeruudesta ja onnettomasta rakkaudesta, joka ei suostu sammumaan. Romaanista on tehty myös elokuva vuonna 1926.-
LanguageSuomi
PublisherSAGA Egmont
Release dateApr 6, 2020
ISBN9788726057331
Marit Skjölte

Read more from Kristofer Janson

Related to Marit Skjölte

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks