Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rejsen til Neuschwabenland: Ankomsten
Rejsen til Neuschwabenland: Ankomsten
Rejsen til Neuschwabenland: Ankomsten
Ebook34 pages30 minutes

Rejsen til Neuschwabenland: Ankomsten

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

På Antarktis i det, der engang blev kaldt Neuschwabenland af tyskerme, ligger Schirmacher Oasen, hvor landskabet går fri af isen. Her foregår mærkelige ting... Seismiske målinger opfanges og der bliver tavshed fra den tyske Neumayer-Station III. Der bliver sendt en flåde ud for at undersøge, hvad der sker ved Schirmacher Oasen og hvilke mærkelige verdener, der måtte findes under den. Følg vores redningsholds rejse til Neuschwabenland.
LanguageDansk
Release dateFeb 4, 2020
ISBN9788743014188
Rejsen til Neuschwabenland: Ankomsten
Author

Kai Kean

Kai Kean write science fiction, fantasy and fantastic stories of secret and hidden things in this world and others.

Read more from Kai Kean

Related to Rejsen til Neuschwabenland

Related ebooks