Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Englehuset
Englehuset
Englehuset
Audiobook11 hours

Englehuset

Written by Kerstin Ekman

Narrated by Agnete Wahl

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Englehuset foregår i en lille by i Sörmland i årene før og under Anden Verdenskrig. Varmt og usentimentalt skildres en række kvindeskæbner, i denne selvstændige fortsættelse til Hekseringene og Springkilden.
Midt i krigsårenes rationering og krise forsøger byens beboere at leve deres liv, som om intet var hændt. Tora og Frida er blevet gamle, men tiderne er blevet bedre. De sociale forhold bliver stadig bedre og velfærdssamfundets tryghed venter forude. Men alting er ikke vendt til det bedre, og hvordan med kvindernes rolle?
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateJan 1, 2009
ISBN9788702095289
Englehuset

More audiobooks from Kerstin Ekman

Related to Englehuset

Related audiobooks

Related articles