Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Christas to forlovelser
Christas to forlovelser
Christas to forlovelser
Audiobook9 hours

Christas to forlovelser

Written by Karsten Lund

Narrated by Christiane Rohde

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Journalist og forfatter Karsten Lund skriver i sin nye roman "Christas to forlovelser" om menneskeskæbner midt under Første Verdenskrig. - I foråret 1916 går Christa hjemme på gården i Sønderjylland og venter på at høre nyt fra sin forlovede, Nis, som er ved fronten i Flandern som soldat i den kejserlige tyske hær. Omsider får hun brev om, at han er såret og har fået bevilget orlov. Men han dukker ikke op; det gør til gengæld en ung charmerende tysker, som påstår, han var Nis' kammerat i krigen. Han hedder Dieter og har Christas sidste brev til Nis med i inderlommen som bevis. Mødet med Dieter bliver skæbnesvangert og livsomvæltende for Christa.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateOct 3, 2016
ISBN9788702224580
Christas to forlovelser

Related to Christas to forlovelser

Related audiobooks

Related articles