Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Hjertets renhed
Hjertets renhed
Hjertets renhed
Audiobook5 hours

Hjertets renhed

Written by Hanne-Vibeke Holst

Narrated by Ellen Dahl Bang

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Louise går på arkitektskolen i København og er flyttet sammen med sin kæreste Anders. Trygt, men den idylliske tosomhed snærer. Louise drages af udlængsel og eventyr - og af Jesper, den fascinerende studiekammerat.Anmelderne skrev:>>En nær og nutidig bog. Den flyver gennem dagene og nætterne, der er gas på hele tiden.<< - Ingelise Koefoed, Politiken.Indlæst af Ellen Dahl Bang 2008.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateApr 28, 2015
ISBN9788702183436
Hjertets renhed

Related to Hjertets renhed

Related audiobooks

Related articles