Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regnebrættet
Regnebrættet
Regnebrættet
Audiobook5 hours

Regnebrættet

Written by Egon Clausen

Narrated by Niels Borup

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

I begyndelsen af 1960’erne gik Egon Clausen på Ribe Statsseminarium, der uddannede lærere til en skoleform, som ikke længere fandtes. Efterhånden begynder de første progressive tanker og ideer dog at sive fra hovedstaden til provinsen, og den unge studerende beruser sig i fænomener som kulturradikalisme og kampagnen mod atomvåben. "Regnebrættet"er fortællingen om venskaber, forelskelser, svigt, modning og masker, som det gælder om at tage af i tide. En bog om opbrud fra et landligt miljø, om sammenstød mellem tradition og modernitet; et personligt generationsportræt fra 1960’erne, som ikke mindst var en brydningstid for de mange arbejder- og landbobørn, der fik mulighed for at uddanne sig. Bogen er en selvstændig fortsættelse af forfatterens tidligere erindringsbøger om barndom og ungdom i et lille vestjysk landsogn. Lydbogen er indlæst af Niels Borup.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateNov 25, 2011
ISBN9788702127232
Regnebrættet

Related to Regnebrættet

Related audiobooks