Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sommerfuglens vinge 3. Vinterhaven
Sommerfuglens vinge 3. Vinterhaven
Sommerfuglens vinge 3. Vinterhaven
Audiobook16 hours

Sommerfuglens vinge 3. Vinterhaven

Written by Inge Eriksen

Narrated by Berrit Kvorning

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Tredje og sidste del af Sommerfuglens vinge, Vinterhaven, begynder med Clara og hendes veninde Johanne rejser til Vietnam i 1995. Deres halve år i det fattige, men dynamiske land fremkalder smertelige opgør med fortidens politiske engagement og åbner for nye spørgsmål og svar. Clara, der nu er single, inddrages i stigende grad i sin datters ægteskabelige sammenbrud. Dér og i andre forhold oplever Clara store personlige tab, ikke mindst hendes trofaste tilbeder Willys affære med en yngre amerikansk kvinde forvirrer og sårer hende. Men netværket af omsorgsfulde og robuste veninder får hende manøvreret ud på en rejse til St. Helena, hvor hun prøver at komme overens med sit lunkne politiske engagement. Clara er mere end midaldrende, men der er stadig professionelle udfordringer, kærlighed og politik i hendes liv - måske også håb om en slags afklaring?
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 23, 2006
ISBN9788702049411
Sommerfuglens vinge 3. Vinterhaven

Related to Sommerfuglens vinge 3. Vinterhaven

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Sommerfuglens vinge 3. Vinterhaven

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words