Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

En by af lys
En by af lys
En by af lys
Audiobook20 hours

En by af lys

Written by Kerstin Ekman

Narrated by Agnete Wahl

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Anne-Marie sidder midaldrende i et gammelt, arvet hus, ensom og omgivet af det forgangne. Hun mindes først og fremmest sin far Henning, et undtagelsesmenneske, som ingen andre end Anne-Marie forstod. Hendes liv med Henning vokser frem af alle de slidte ting og halvt glemte begivenheder, og til sidst fremstår et af de mest levende forhold mellem en far og en datter, man kan forestille sig. Romanen er en selvstændig fortsættelse til 'Hekseringene', 'Springkilden' og 'Englehuset'. Indlæst af skuespiller og mangeårig lydbogsindlæser Agnete Wahl.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateJul 1, 2006
ISBN9788702051261
En by af lys

More audiobooks from Kerstin Ekman

Related authors

Related to En by af lys

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for En by af lys

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words