Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

alfabet og Sommerfugledalen
alfabet og Sommerfugledalen
alfabet og Sommerfugledalen
Audiobook1 hour

alfabet og Sommerfugledalen

Written by Inger Christensen

Narrated by Inger Christensen

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

About this audiobook

Inger Christensens lyriske hovedværk 'alfabet' (1981) kombinerer alfabetet med Fibonaccis talrække (1,2,3,5,8,13...). Digtet er spændt op i dette matematiske og alfabetiske system, som så meget stærkere udtrykker kærlighed til livet og menneskene og angst for menneskehedens grusomheder. Desuden læser Inger Christensen 'Sommerfugledalen. Et requiem' (1991), en klassisk sonetkrans, dvs. i alt 15 sonetter.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateApr 3, 2009
ISBN9788702080476
alfabet og Sommerfugledalen

Related to alfabet og Sommerfugledalen

Related audiobooks

Related articles