Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tartaria - A történelem egy hazugság: Könyv 2
Tartaria - A történelem egy hazugság: Könyv 2
Tartaria - A történelem egy hazugság: Könyv 2
Ebook170 pages56 minutes

Tartaria - A történelem egy hazugság: Könyv 2

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Hazugság-e a világtörténelem? itt az ideje dönteni
Sok ember van a világon, aki megkérdőjelezi a világtörténelmet, és sok kutató azt állítja, hogy a történelem totális hazugság.


Ez a könyv megpróbálja megkönnyíteni annak eldöntését, hogy a történelem hazugság-e vagy sem.


A szerző David Ewing Jr több mint 2500 városba és helységbe utazott szerte a világon, és 20 év alatt kiterjedt történelmi kutatásokat végzett, és nagy ismeretekkel rendelkezik a világtörténelemről.

LanguageMagyar
PublisherPublishdrive
Release dateNov 25, 2020
Tartaria - A történelem egy hazugság: Könyv 2

Related to Tartaria - A történelem egy hazugság

Related ebooks